Департизација

Департизацијом система локалне самоуправе обезбеђујемо да појединачни или групни интерес било које политичке организације не може да буде испред општег интереса локалне заједнице, у овом случају грађана Ниша. Поготову сада када су све странке у потпуности централизоване а њихове локалне организације обесмишљене.