Покрет „Не дамо Ниш“ излази на предстојеће изборе под редним бројем 10

Група Грађана „Не дамо Ниш – Бојан Аврамовић“ биће под редним бројем 10 на гласачком листићу за изборе за одборнике Скупштине Града Ниша.

Више од 1300 грађана Ниша је својим потписима подржало кандидатуру нашег Покрета и указало поверење предложеним кандидатима. Посебно нас радује што је 75% подршке дошло од младих људи, оних до 35 година старости, а нарочито то што су разумели политичку агенду и програм Покрета.

Поред дугорочних циљева децентрализације, регионализације и измене изборног система у Србији, у агенди покрета дефинисали смо и 10 одлука које је могуће донети у првих месец дана мандата новог сазива градске Скупштине: 

  1. Потпуни мораторијум на издавање дозвола за изградњу деривационих МХЕ на територији града Ниша и брисање из свих урбанистичких планова
  2. Потпуна забрана изградње стамбених објеката веће спратности од дозвољене у градском језгру.
  3. Поништавање дозвола за изградњу наплатних рампи север, исток и Малча уколико их има, и покретање процедура измештања истих
  4. Поништавање Скупштинске одлуке о поклањању имовине Града Ниша на аеродорому Kонстантин Велики као и пренешеним управљачким правима
  5. Утврђивање вредности имовине коју је град Ниш поклањао разним републичким органима у последњих 15 година (зграда радио Ниша, зграда Привредне коморе, Kлинички центар, зграда бившег грчког конзулата итд…) и покретању захтева за финансијску одштету
  6. Повећање аграрног буџета града на ниво од пре 8 година, конкретно на 200 милиона динара годишње локалних субвенција пољопривредницима
  7. Предузимање конкретних мера које ће у кратком року смањити загађење ваздуха у Нишу утврдити загађиваче и предузети законске мере према њима. У делу за који је одговоран Град Ниш: јавни градски превоз, комунална возила, издвојене топлане, енергетски неефикасни објекти (базен на пример) предузеће се моментале мере које ће обезбедити да у јасно дефинисаном року ови загађивачи пређу на еколошки прихватљива горива или им се повећа енергетска ефикасност
  8. Покретању процедура и доношења одговарајућих одлука за потпуну гасификацију града и изградњи секундарне мреже. Обезбедити субвенције грађанима за коришћење гаса за грејање и повећање енергетске ефикасности стамбених објеката
  9. Изградња постројења за пречишћавање процедних вода на депонији Бубањ, као и санитарног поља 5, како би се еколошка катастрофа у селима подно депоније најзад зауставила. Завршетак пројекта пречишћавача отпадних вода за град Ниш на коме се 3 године тапка у месту
  10. Покретање програма стипендирања ђака у средњим стручним школама дефицитарних занимања потребних локалним јавним предузећима за обављање основне делатности, са обезбеђеним радним местом по завршетку школовања. Стипендије ће обезбедити јавна предузећа и град Ниш и подразумеваће и обавезу „одрађивања“ одређеног временског периода. С друге стране поред већ постојећих програма стипендирања студената, локална самоуправа ће понудити запослење најбољим студентима Универзитета у Нишу у својим предузећима или службама, зависно од струке. На овај начин ће 50 најбољих сваке године, остати у Нишу. (из Програма и агенде) 

Позивамо грађане Ниша да дају младима шансу и гласају за чисту десетку

Треба дати шансу младим људима да остану овде и преузму одговорност и судбину у своје руке.

Оснивачи Групе Грађана „Не дамо Ниш – Бојан Аврамовић“ дају ту шансу младима и они се налазе на водећим места на листама за изборе.

Решимо Београд!