Програм покрета

Сведоци смо очигледних друштвених кретања у Србији и својеврсне кризе политичког система који нам је до сада био познат. Дошло је до промене у начину функционисања свих битних политичких странака у Србији у односу на период после пада комунизма и почетка вешестраначја. Странке су дубоко централизоване, изборни систем је у потпуности деперсонализован и као резултат имамо потпуну београдизацију Србије у свим сегментима живота.

Чињеница је да је Ниш у потпуности маргинализован и изопштен из свих политичких и друштвених дешавања у Србији, иако је други град по величини у земљи и природни центар Балкана . Управо због свог капацитета и снаге Ниш има обавезу да пружи отпор оваквим друштвеним кретањима, као што је то увек и чинио.


Програмски циљеви

Децентрализација политичког система и државне управе

 1. Измена изборног система на републичком и локалном нивоу, која подразумева поделу Србије на изборне јединице и већински изборни систем у локалу.

Сразмерна расподела буџетских средстава Републике Србије

Расподела средстава према броју становника уз корекцију у односу на ниво развијености локалне самоуправе и учешћа у пуњењу буџета.
Питање системске диспропорције коришћења средстава буџета РС између севера који има главни град и аутономну покрајину и остатка Србије који је ускраћен за регионални буџет који у Војводини постоји.

 1. Расподела средстава према броју становника уз корекцију у односу на ниво развијености локалне самоуправе и учешћа у пуњењу буџета.
 2. Питање системске диспропорције коришћења средстава буџета РС између севера који има главни град и аутономну покрајину и остатка Србије који је ускраћен за регионални буџет који у Војводини постоји.


Локална агенда

 • Департизација система самоуправе у Нишу.
 • Реструктурирање система градске управе са јасно дефинисаним улогама градских општина и месне самоуправе.
 • Реструктурирање јавних градских предузећа и формирање холдинг предузећа сродних комуналних делатности. Градска јавна предузећа која имају регионални карактер, подићи на ниво регионалних предузећа и на тај начин заштити природне ресурсе који су потребни граду и региону.
 • Реструктурирање система социјалне заштите, нарочито дечије заштите и правних субјеката који се баве овом проблематиком. Повећање капацитета установа дечије заштите и предшколске установе.
 • Буџет за културу и спорт Града Ниша биће усмерен ка афирмацији нишких уметника и спортиста, подизању свести грађана о историјском наслеђу Ниша и региона и његовој важности за свеукупни развој Србије. Посебна пажња ће се обраћати физичком васпитању младих, рекреативном спорту и аматерским спортским, уметничим и организацијама у култури.
 • Фискална дисциплина и наменско трошење буџетских средстава.
 • Плански развој и искоришћавање потенцијала града.

Циљеви локалне агенде

Департизацијом система локалне самоуправе обезбеђујемо да појединачни или групни интерес било које политичке организације не може да буде испред општег интереса локалне заједнице, у овом случају грађана Ниша. Поготову сада када су све странке у потпуности централизоване а њихове локалне организације обесмишљене.

Наш грађански покрет нема амбицију да “окупира” локалну самоуправу и локална јавна предузећа, нити планира да изграђује кадровске капацитете у том смислу. Наш циљ је да се искористи кадровски потенцијал града Ниша, да се на руководећа места у јавним предузећима бирају на конкурсима најбољи стручњаци из Ниша у тим областима и да они за свој рад одговарају Скупштини Града Ниша, а не својим политичким партијама.


Реструктурирање целокупног система локалне самоуправе у Нишу обезбеђује ефикаснију и у многоме јефтинију градску управу и јавна предузећа. Дефинисање улоге градских општина и месне самоуправе ће одредити сврсисходност тренутног модела функционисања ових институција.

Циљ је да градске општине буду мала и оперативна тела која ће у потпуности бити усмерена на дневне проблеме грађана док ће месна самоуправа обезбедити учешће грађана у одлучивању. Органи месне самоуправе ће бити бирани на месним изборима. Сама градска управа ће функционисати кроз не више од 5 управа. Тренутни систем са једном градском управом је гломазан и неефикасан. С друге стране јавна предузећа са сродним делатностима треба да буду организована у Холдинг како би се смањили режијски трошкови на минимум.

Јавна предузећа која имају регионални значај (ЈKП Наисус на пр.) треба у сарадњи са општинама из окружења подићи на регионални ниво и помоћи мањим срединама у решавању основног животног проблема као што је здрава пијаћа вода. Ниш мора и својим поступцима показати и доказати да је центар југа Србије, ово је један од њих.

Систем социјалне заштите је потпуно застарео, нетранспарентан и подложан је коруптивним радњама и то од устаљене злоупотребе корисника у политичке сврхе па до манипулације са критеријумима по којима се додељује било која помоћ.

Процедура за доделу било које помоћи биће упрошћена, дигитализована и централизована како би се грађанима омогућило да на најбржи начин могу да остваре своја права, али и да се спречи злоупотреба било које врсте код различитих установа које се баве социјалном заштитом.

Дечија заштита а нарочито однос града према потребама најмлађе популације мора бити потпуно промењен. Град Ниш мора да обезбеди место у вртићима за свако дете у следећих 4 година, то је приоритет у односу на све остале проблеме и нешто око чега неће бити компромиса.

Фискална дисциплина подразумева поштовање финансијских обавеза како грађана тако и градске власти. Евидентирање свих неевидентираних пореских обвезника обезбедиће услове за смањење локалних такси и пореза, јер градска управа своју неефикасност прелива на висину опорезивања. С друге стране трошење наменских буџетских средстава мора бити у потпуности извршено како се не би дошло у ситуацију да је у последњих 10 година сакупљено милијарду динара наменске еколошке таксе а за ту намену није потрошено ни 200 милиона динара и док се град дави у загађењу ваздуха надлежни тек праве дугорочне планове.

Плански развој града има за циљ потпуну промену досадашњег приступа а нарочито понашања надлежних градских служби и институција. Развојни планови града не постоје, ни једна локација није комунално опремљена и понуђена инвеститорима, станоградња је у планском хаосу, пратећа инфраструктура је потпуно неадекватна новоизграђеним стамбеним објектима у централном градском језгру. Последице осећају грађани свакодневно а квалитет живота у урбаним деловима града је драстично пао. Стављање у функцију развоја свих неискориштених потенцијала града је обавеза, од пољопривреде преко малих и средњих предузећа па до културе и спорта.

Ово је императив за наш покрет, као и заустављање свих поступака који директно утичу на даљи пад квалитета живота грађана.Kонкретне мере које морају да се примене у првих месец дана по формирању власти у следећем мандату

 1. Потпуни мораторијум на издавање дозвола за изградњу деривационих МХЕ на територији града Ниша и брисање из свих урбанистичких планова.
 2. Потпуна забрана изградње стамбених објеката веће спратности од дозвољене у ужем градском језгру.
 3. Поништавање дозвола за изградњу наплатних рампи север, исток и Малча уколико их има, и покретање процедура измештања истих.
 4. Поништавање Скупштинске одлуке о поклањању имовине Града Ниша на аеродорому Kонстантин Велики као и пренешеним управљачким правима.
 5. Утврђивање вредности имовине коју је град Ниш поклањао разним републичким органима у последњих 15 година (зграда радио Ниша, зграда Привредне коморе, Kлинички центар, зграда бившег грчког конзулата итд…) и покретању захтева за финансијску одштету.
 6. Повећање аграрног буџета града на ниво од пре 8 година, конкретно на 200 милиона динара годишње локалних субвенција пољопривредницима.
 7. Предузимање конкретних мера које ће у кратком року смањити загађење ваздуха у Нишу утврдити загађиваче и предузети законске мере према њима. У делу за који је одговоран Град Ниш: јавни градски превоз, комунална возила, издвојене топлане, енергетски неефикасни објекти (базен на пример) предузеће се моментале мере које ће обезбедити да у јасно дефинисаном року ови загађивачи пређу на еколошки прихватљива горива или им се повећа енергетска ефикасност.
 8. Покретању процедура и доношења одговарајућих одлука за потпуну гасификацију града и изградњи секундарне мреже. Обезбедити субвенције грађанима за коришћење гаса за грејање и повећање енергетске ефикасности стамбених објеката.
 9. Изградња постројења за пречишћавање процедних вода на депонији Бубањ, као и санитарног поља 5, како би се еколошка катастрофа у селима подно депоније најзад зауставила. Завршетак пројекта пречишћавача отпадних вода за град Ниш на коме се 3 године тапка у месту.
 10. Покретање програма стипендирања ђака у средњим стручним школама дефицитарних занимања потребних локалним јавним предузећима за обављање основне делатности, са обезбеђеним радним местом по завршетку школовања. Стипендије ће обезбедити јавна предузећа и град Ниш и подразумеваће и обавезу „одрађивања“ одређеног временског периода. С друге стране поред већ постојећих програма стипендирања студената, локална самоуправа ће понудити запослење најбољим студентима Универзитета у Нишу у својим предузећима или службама, зависно од струке. На овај начин ће 50 најбољих сваке године, остати у Нишу.

Постаните члан покрета „Не дамо Ниш“