fbpx

Политички програм и агенда

Програм покрета

Сведоци смо очигледних друштвених кретања у Србији и својеврсне кризе политичког система који нам је до сада био познат. Дошло је до промене у начину функционисања свих битних политичких странака у Србији у односу на период после пада комунизма и почетка вешестраначја. Странке су дубоко централизоване, изборни систем је у потпуности деперсонализован и као резултат имамо потпуну београдизацију Србије у свим сегментима живота.

Чињеница је да је Ниш у потпуности маргинализован и изопштен из свих политичких и друштвених дешавања у Србији, иако је други град по величини у земљи и природни центар Балкана . Управо због свог капацитета и снаге Ниш има обавезу да пружи отпор оваквим друштвеним кретањима, као што је то увек и чинио.

Програмски циљеви

Децентрализација политичког система и државне управе

 • Измена изборног система на републичком и локалном нивоу, која подразумева поделу Србије на изборне јединице и већински изборни систем у локалу

Централизовањем политичког система је последица модела избора посланика у Народну Скупштину Републике Србије. Када је цела Србија само једна изборна јединица, тада је могуће да више од 70% посланика буде из Београда и Војводине, тада је могуће да више од половине територије државе није заступљено у парламенту. Управо таква је тренутна ситуација. Поделом Србије на најмање 5 изборних јединица подразумева сразмерну заступљеност свих региона у Народној Скупштини и не дозвољава мајоризацију севера над југом државе.

Већински изборни систем на локалу, као и директан избор градоначелника и председника општина потпуно укључује грађане у изборни процес, персонализује изборе и у потпуности спречава аномалије које пропорционални систем у локалу подразумева, а које су погубне за функционисање локалне самоуправе.

 • Измена изборног система на републичком и локалном нивоу, која подразумева поделу Србије на изборне јединице и већински изборни систем у локалу

На овај начин се исправља историјска неправда према грађанима јужно од Београда који су неколико деценија ускраћени за регионални или покрајински буџет. Покрајина Војводина са 1.9 милиона становника има 700 милиона евра годишњи покрајински буџет, док 3.5 милиона становника јужно од Београда има регионални буџет од 0 евра, тачније нема цео један ниво власти. Уставна категорија једнакости грађана је потпуно нарушена, и после деценија оваквог диспропорционалнг финансирања региона у Србији, југоисточна Србија је остала без становника. Економске миграције на север државе или у иностранство су поред беле куге, постали основни разлог расељавања нашег региона. По званичним статистикама, 80% од укупне економске миграције ткз гастарбајтера је из региона јужно од Београда. Регионализација није само потребна, већ је и нужна, јер су последице по територију државе катастрофалне.

Сразмерна расподела буџетских средстава Републике Србије

Расподела средстава према броју становника уз корекцију у односу на ниво развијености локалне самоуправе и учешћа у пуњењу буџета.

Питање системске диспропорције коришћења средстава буџета РС између севера који има главни град и аутономну покрајину и остатка Србије који је ускраћен за регионални буџет који у Војводини постоји.

 • Расподела средстава према броју становника уз корекцију у односу на ниво развијености локалне самоуправе и учешћа у пуњењу буџета.
 • Питање системске диспропорције коришћења средстава буџета РС између севера који има главни град и аутономну покрајину и остатка Србије који је ускраћен за регионални буџет који у Војводини постоји, који се решава регионализацијом државе.

Локална агенда

 • Департизација система самоуправе у Нишу.
 • Реструктурирање система градске управе са јасно дефинисаним улогама градских општина и месне самоуправе.
 • Реструктурирање јавних градских предузећа и формирање холдинг предузећа сродних комуналних делатности. Градска јавна предузећа која имају регионални карактер, подићи на ниво регионалних предузећа и на тај начин заштити природне ресурсе који су потребни граду и региону.
 • Реструктурирање система социјалне заштите, нарочито дечије заштите и правних субјеката који се баве овом проблематиком. Повећање капацитета установа дечије заштите и предшколске установе.
 • Буџет за културу и спорт Града Ниша биће усмерен ка афирмацији нишких уметника и спортиста, подизању свести грађана о историјском наслеђу Ниша и региона и његовој важности за свеукупни развој Србије. Посебна пажња ће се обраћати физичком васпитању младих, рекреативном спорту и аматерским спортским, уметничим и организацијама у култури.
 • Фискална дисциплина и наменско трошење буџетских средстава.
 • Плански развој и искоришћавање потенцијала града.

Циљеви локалне агенде

Департизацијом система локалне самоуправе обезбеђујемо да појединачни или групни интерес било које политичке организације не може да буде испред општег интереса локалне заједнице, у овом случају грађана Ниша. Поготову сада када су све странке у потпуности централизоване а њихове локалне организације обесмишљене.

Наш грађански покрет нема амбицију да “окупира” локалну самоуправу и локална јавна предузећа, нити планира да изграђује кадровске капацитете у том смислу. Наш циљ је да се искористи кадровски потенцијал града Ниша, да се на руководећа места у јавним предузећима бирају на конкурсима најбољи стручњаци из Ниша у тим областима и да они за свој рад одговарају Скупштини Града Ниша, а не својим политичким партијама.

Реструктурирање целокупног система локалне самоуправе у Нишу обезбеђује ефикаснију и у многоме јефтинију градску управу и јавна предузећа. Дефинисање улоге градских општина и месне самоуправе ће одредити сврсисходност тренутног модела функционисања ових институција.

Циљ је да градске општине буду мала и оперативна тела која ће у потпуности бити усмерена на дневне проблеме грађана док ће месна самоуправа обезбедити учешће грађана у одлучивању. Органи месне самоуправе ће бити бирани на месним изборима. Сама градска управа ће функционисати кроз не више од 5 управа. Тренутни систем са једном градском управом је гломазан и неефикасан. С друге стране јавна предузећа са сродним делатностима треба да буду организована у Холдинг како би се смањили режијски трошкови на минимум.

Јавна предузећа која имају регионални значај (ЈKП Наисус на пр.) треба у сарадњи са општинама из окружења подићи на регионални ниво и помоћи мањим срединама у решавању основног животног проблема као што је здрава пијаћа вода. Ниш мора и својим поступцима показати и доказати да је центар југа Србије, ово је један од њих.

Систем социјалне заштите је потпуно застарео, нетранспарентан и подложан је коруптивним радњама и то од устаљене злоупотребе корисника у политичке сврхе па до манипулације са критеријумима по којима се додељује било која помоћ.

Процедура за доделу било које помоћи биће упрошћена, дигитализована и централизована како би се грађанима омогућило да на најбржи начин могу да остваре своја права, али и да се спречи злоупотреба било које врсте код различитих установа које се баве социјалном заштитом.

Дечија заштита а нарочито однос града према потребама најмлађе популације мора бити потпуно промењен. Град Ниш мора да обезбеди место у вртићима за свако дете у следећих 4 година, то је приоритет у односу на све остале проблеме и нешто око чега неће бити компромиса.

Фискална дисциплина подразумева поштовање финансијских обавеза како грађана тако и градске власти. Евидентирање свих неевидентираних пореских обвезника обезбедиће услове за смањење локалних такси и пореза, јер градска управа своју неефикасност прелива на висину опорезивања. С друге стране трошење наменских буџетских средстава мора бити у потпуности извршено како се не би дошло у ситуацију да је у последњих 10 година сакупљено милијарду динара наменске еколошке таксе а за ту намену није потрошено ни 200 милиона динара и док се град дави у загађењу ваздуха надлежни тек праве дугорочне планове.

Плански развој града има за циљ потпуну промену досадашњег приступа а нарочито понашања надлежних градских служби и институција. Развојни планови града не постоје, ни једна локација није комунално опремљена и понуђена инвеститорима, станоградња је у планском хаосу, пратећа инфраструктура је потпуно неадекватна новоизграђеним стамбеним објектима у централном градском језгру. Последице осећају грађани свакодневно а квалитет живота у урбаним деловима града је драстично пао. Стављање у функцију развоја свих неискориштених потенцијала града је обавеза, од пољопривреде преко малих и средњих предузећа па до културе и спорта.

Ово је императив за наш покрет, као и заустављање свих поступака који директно утичу на даљи пад квалитета живота грађана.

Kонкретне мере које морају да се примене у првих месец дана по формирању власти у следећем мандату

 • Потпуни мораторијум на издавање дозвола за изградњу деривационих МХЕ на територији града Ниша и брисање из свих урбанистичких планова.
 • Потпуна забрана изградње стамбених објеката веће спратности од дозвољене у ужем градском језгру.
 • Поништавање дозвола за изградњу наплатних рампи север, исток и Малча уколико их има, и покретање процедура измештања истих.
 • Поништавање Скупштинске одлуке о поклањању имовине Града Ниша на аеродорому Kонстантин Велики као и пренешеним управљачким правима.
 • Утврђивање вредности имовине коју је град Ниш поклањао разним републичким органима у последњих 15 година (зграда радио Ниша, зграда Привредне коморе, Kлинички центар, зграда бившег грчког конзулата итд…) и покретању захтева за финансијску одштету.
 • Повећање аграрног буџета града на ниво од пре 8 година, конкретно на 200 милиона динара годишње локалних субвенција пољопривредницима.
 • Предузимање конкретних мера које ће у кратком року смањити загађење ваздуха у Нишу утврдити загађиваче и предузети законске мере према њима. У делу за који је одговоран Град Ниш: јавни градски превоз, комунална возила, издвојене топлане, енергетски неефикасни објекти (базен на пример) предузеће се моментале мере које ће обезбедити да у јасно дефинисаном року ови загађивачи пређу на еколошки прихватљива горива или им се повећа енергетска ефикасност.
 • Покретању процедура и доношења одговарајућих одлука за потпуну гасификацију града и изградњи секундарне мреже. Обезбедити субвенције грађанима за коришћење гаса за грејање и повећање енергетске ефикасности стамбених објеката.
 • Изградња постројења за пречишћавање процедних вода на депонији Бубањ, као и санитарног поља 5, како би се еколошка катастрофа у селима подно депоније најзад зауставила. Завршетак пројекта пречишћавача отпадних вода за град Ниш на коме се 3 године тапка у месту.
 • Покретање програма стипендирања ђака у средњим стручним школама дефицитарних занимања потребних локалним јавним предузећима за обављање основне делатности, са обезбеђеним радним местом по завршетку школовања. Стипендије ће обезбедити јавна предузећа и град Ниш и подразумеваће и обавезу „одрађивања“ одређеног временског периода. С друге стране поред већ постојећих програма стипендирања студената, локална самоуправа ће понудити запослење најбољим студентима Универзитета у Нишу у својим предузећима или службама, зависно од струке. На овај начин ће 50 најбољих сваке године, остати у Нишу.